Vad passar din verksamhet?

Rekrytering

Nåvi hjälper er att hitta rätt på tjänstemannasidan allt från enklare tjänster till mer avancerade befattningar och ledande positioner. Vi hjälper stora som små företag att växa med rätt personal.

Du kan alltid känna dig trygg i att vi gör en noggrann och grundlig sökning av marknaden, en djupdykning i CV och personlighets matchning samt säkrar kvalitén genom omfattande referenstagning. Vår expertis är att vi aldrig tummar på vår kvalité oavsett om det är ett akut behov eller ett mer långsiktigt.

Hyrrekrytering

Innan man bestämt om en tjänst ska tillsättas permanent kan det vara fördelaktigt att börja med en inhyrning. Både för att utvärdera interna behov men också för att företaget och konsulten ska få möjlighet att lära känna varandra. 

Vi på Nåvi är med hela vägen som ett stöd och bollplank åt båda parter för att få de bästa förutsättningarna att snabbt och enkelt komma in i organisationen och sin roll. Efter en tid kan sedan inhyrningen övergå till en anställning.

Interimkonsult

Ibland uppstår det situationer där ett behov kan vara tillfälligt eller ändra karaktär efter en tid, tex vid expansiva faser, omorganisation, vikariat mm. Oavsett skäl krävs det resurser för att kunna komma framåt och fortsätta verksamheten.

En tillfällig lösning kan variera i olika långa perioder och vår ambition är att alltid tillsätta en person som kan ge ett ökat värde till företaget oavsett längd på uppdraget.